فرمول تولید چسب سنگ 1

فرمول تولید چسب سنگ 1

فرمول تولید چسب سنگ 1

این فرمول برای ساخت چسب سنگ کاربرد دارد.

 این چسب همان چسب سنگ معروف موجود در بازار است که بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع بوده و به صورت دو جزئی  در قوطی و همراه با یک تیوب هاردنر عرضه می گردد.

 این فرمول از موادی تشکیل شده که همگی داخل کشور تولید می شوند.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است


خرید آنلاین